Alapadatok


A szervezet neve:           Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
A szervezet székhelye:   4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Iroda:                               Lovarda Kult. Konferencia Központ 4028 Debrecen, Kassai út 26.
Fő tevékenységi kör:      Rendezvények, kampányok szervezése,
Nemzetközi projektekben való részvétel,
Szervezet- és vidékfejlesztési projektek lebonyolítása
Ügyvezető elnök:                              Hamvas László Önéletrajz

 

 

A HAHA egy 1996-ban Debrecenben létrejött civil szervezet, mely megalakulásától kezdve szerves részét képezi a régió civil szektorának. Célcsoportunkat a régió fiataljai és civil szervezetei, közösségei képezik, így tevékenységünkkel az ő problémáikra nyújtunk megoldást hiánypótló szolgáltatások és programok biztosításával.
Kezdetben szervezetünk fő célja a hallgatói szolgáltatások és rendezvényszervezési feladatok egyre magasabb szinten való biztosítása volt, mára azonban a tevékenységi kör jelentősen kitágult és átalakult: a HAHA nemzetközi és hazai vidékfejlesztési projektek résztvevője, ifjúsági rendezvények szervezője, valamint különféle képzések, nemzetközi ifjúsági csereprogramok lebonyolítója.


Mérföldkövek a HAHA életében:
1996      Hajdú-Bihar megye felsőoktatási intézményei hallgatói önkormányzatainak önkéntes együttműködéseként megalakul a HAHA.
1997      Szervezetünk felvállalja az Egyetemi Élet című diákújság és a Hallgatói Kalendárium kiadását.
1998      Tokaji EFOTT megrendezése.
1999      Megalakul a Hallgatói Tanácsadó és Karrieriroda.
Hajdúszoboszlón megrendezésre kerül az EFOTT, melynek lebonyolításában ismét részt veszünk.
Lovarda, mint országosan egyedülálló egyetemi kulturális és konferencia központ megnyitása a HAHA jelentős közreműködésével
2002      A Debreceni Campus Kht. megalakulásával tevékenységi portfóliónk átalakul: a hallgatói szolgáltató és karrieriroda működtetése mellett hiánypótló innovatív programokat vezettünk be a balesetmegelőzés, biztonságos szórakozóhely és önkéntes programok területén.
2003      Megkezdjük Hajdú-Bihar megyei Civil Szolgáltató Központként való működésünket. Ennek keretében tevékenységünk kiegészül a civil szervezeteknek nyújtott szakmai segítséggel, közhasznú célú pályázatok megvalósításával, valamint a Debreceni Egyetemen található Pont Szolgáltató Központ üzemeltetésével.
2008      Szervezetünk megszerezte a nemzetközi önkéntesek közvetítéshez és fogadásához szükséges Fiatalok Lendületben Program Európai Önkéntes Szolgálat akkreditációját.
2009      A HAHA ez évtől a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság tagjaként segíti a hatékony balesetmegelőzési munkát.
2010      Jelentős fordulópont a szervezet életében, hogy megszűnik a hallgatói és civil szolgáltató központként való működésünk és ennek következtében átállunk a projektvezérelt működésre.
Ugyanebben az évben a HAHA konzorciumi partner lesz egy 6 országra kiterjedő hároméves projektben, a Yura-ban. A projekt végső célja egy európai szintű ifjúsági stratégia megalakítása.
2011      Megvalósítottuk eddigi legnagyobb nemzetközi ifjúsági programunkat: Szerb, szlovén és szlovák partnerekkel közösen 10 fiatalt juttatunk ki az USÁ-ba, megszerveztük és lebonyolítottuk a toborzást és kiválasztást, megszerveztük a kiutazást, és augusztusban az amerikai fiataloknak három napos budapesti programot szerveztünk.
Aktivizálódtunk a képzési programok területén is: az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és a Mobilitás közös támogatásával pénzügyi képzést szerveztünk a régió ifjúsági szervezetei számára valamint Pályaorientációs, szervezetfejlesztési és projektmenedzsment tréningeket tartottunk Kárpátalján a KMDFKSZ tagjai részére.
2012      Három Leonardo da Vinci Programban vettünk részt (kettőben, mint közreműködő, a harmadikban, mint küldő szervezet) amely során magyarországi és romániai fiatalok szereztek szakmai tapasztalatot ápolói, turizmusszervező valamint fafaragó és ács szakmákban.
2013      A szervezet sikeresen pályázik a TÁMOP - 2.6.2-12/1 pályázaton, minőségirányítási rendszert alakít ki, és 11 db munkaerő-piaci szolgáltatás végzésére vállalkozik.

 

Főbb tevékenységeink

- Nemzetközi és hazai projektek lebonyolítása (balesetmegelőzés – prevenció, biztonságos szórakozóhely biztosítása, csereprogramok)

- Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása

- Rendezvényszervezés

- Szervezet- és vidékfejlesztés

 

Szervezeti tagság

- Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

- Európai Ifjúsági Balesetmegelőzési Fórum

- Európai Unió Közlekedésbiztonsági Fórum

- Regionális Ifjúsági Fórum

- Civil Egyeztető Fórum

- Civil Pont - EURODESK hálózat

  

ESZA